RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
POLZELA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje - dokument 01.10.2021
 Odlok o komunalnem prispevku za novo komunalno opremo na nepozidanih območjih na območju občine Polzela - dokument 07.05.2021
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Polzela - dokument 15.08.2020
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela - dokument 04.07.2020
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela - dokument 27.06.2020
 Odlok o preštevilčenju stavb v naseljih Andraž nad Polzelo, Dobrič, Orova vas, Podvin in Založe - dokument 15.01.2020
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument 29.06.2019
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli - dokument 11.05.2019
 Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2019 - dokument 30.03.2019
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Polzela - dokument 29.09.2018
1  2  ... 17  18 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si