RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
POLZELA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Polzela - dokument 09.07.2016
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Polzela - dokument 26.11.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 08.10.2016
 Navodilo o delovanju predstavnikov Občine Polzela v organih upravljanja javnih zavodov - dokument 25.11.2017
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Odlok o priznanjih Občine Polzela - dokument 10.03.2018
 Odlok o merilih in za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Polzela - dokument 14.10.2017
 Odlok o zazidalnem načrtu Breg–Gmajna (uradno prečiščeno besedilo 1) - dokument 30.06.2017
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza (uradno prečiščeno besedilo 1) - dokument 30.06.2017
 Odlok o mladini v Občina Polzela - dokument 29.04.2017
1  2  ... 33  34 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si