RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
RADENCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Radenci 16.04.1999
 Statut Občine Radenci - dokument 23.09.1995
 Odlok o občinskih cestah 15.05.1999
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radenci 15.05.1999
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 1998 02.05.1999
 Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1999 01.05.1999
 Odlok o priznanjih Občine Radenci 01.05.1999
 Odlok o delovnih telesih občinskega sveta 16.04.1999
 Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radenci - dokument 26.09.1998
 Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti - dokument 12.06.1998
1  2  3  4  5  6  7 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si