RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
RADOVLJICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Krajevne skupnosti Lesce - dokument 01.06.2001
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica - dokument 27.02.2004
 Odlok o preoblikovanju Alpskega letalskega centra Lesce Bled, p.o., Begunjska cesta 10, 64248 Lesce, v javni gospodarski zavod Alpski letalski center Lesce-Bled - dokument 27.05.1995
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 1994 - dokument 06.05.1995
 Odlok o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika - dokument 04.02.1995
 Odlok o javnem mestnem in primestnem prometu v občini Radovljica - dokument 29.12.1994
 Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju vasi Hraše in Begunje - dokument 29.12.1994
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Bohinj - dokument 29.10.1994
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Radovljica - dokument 29.10.1994
 Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del v občini Radovljica - dokument 13.08.1994
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si