RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
REČICA OB SAVINJI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Rečica ob Savinji - dokument 04.06.2016
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2024 - dokument 28.12.2023
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje - dokument 22.04.2023
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno letališče Zgornje Pobrežje - dokument 11.03.2023
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 - dokument 08.11.2022
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2022 - dokument 31.12.2021
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 - dokument 24.12.2020
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rečica ob Savinji - dokument 05.12.2020
 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Rečica ob Savinji - dokument 24.10.2020
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline - dokument 01.01.2020
1  2  ... 26  27 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si