RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
RENČE-VOGRSKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 08.10.2016
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko - dokument 07.06.2007
 Odlok o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2007 - dokument 11.04.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 - dokument 10.04.2007
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Renče - Vogrsko - dokument 03.02.2007
 Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica - dokument 21.06.2022
 Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko - dokument 12.10.2011
 Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 13.10.2010
 Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar–junij 2007 - dokument 11.04.2007
 Sklep I. o delitveni bilanci med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko - dokument 11.04.2007
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si