RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
RIBNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ribnica - dokument 02.01.2021
 Odlok o razglasitvi Spomenika 900-letnici Ribnice – Breže – za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 11.03.2023
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2023 - dokument 01.10.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ri_24 (Ri102) – industrijska cona Lepovče - dokument 30.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2022 - dokument 25.12.2021
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica - dokument 15.08.2020
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2020 - dokument 21.12.2019
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 - dokument 21.12.2019
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica - dokument 30.11.2019
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ribnica - dokument 26.10.2019
1  2  ... 45  46 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si