RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ROGAŠKA SLATINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina - dokument 30.07.2022
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022 - dokument 16.07.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021 - dokument 30.03.2022
 Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 - dokument 07.12.2021
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina - dokument 21.07.2018
 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina - dokument 21.07.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini - dokument 10.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 - dokument 16.12.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ZD12 - dokument 07.12.2017
1  2  ... 30  31 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si