RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ROGAŠOVCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema - dokument 26.05.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 - dokument 05.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018 - dokument 10.02.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Rogašovci - dokument 12.12.2017
 Odlok o urejanju javnih površin v Občini Rogašovci - dokument 14.10.2017
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci - dokument 25.04.2017
 Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci - dokument 26.11.2016
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Rogašovci za leto 2016 - dokument 29.10.2016
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci - dokument 01.10.2016
1  2  ... 17  18 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si