RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
RUŠE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Ruše - dokument 13.04.1996
 Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ruše za leto 2005 - dokument 04.03.2005
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del skladiščno-transportne cone ob Toledovi ulici v Rušah - dokument 16.05.1997
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače - Fram, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj - dokument 04.11.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Občine Hoče - Slivnica, Občine Šentilj, Občine Selnica ob Dravi in Občine Miklavž na Dravskem polju - dokument 27.10.2007
 Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hoče - Slivnica, Mestne Občine Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj, - dokument 25.10.2008
 Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše za izvedbo volilne kampanje v sklopu rednih volitev predsednika republike - dokument 10.08.2007


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si