RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SEŽANA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Velikem Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 12.11.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sežana - dokument 26.03.2022
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sežana - dokument 06.01.2022
 Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana - dokument 28.07.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sežana - dokument 21.07.2018
 Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v Občini Sežana - dokument 14.07.2018
 Odlok o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1. 1. 2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja - dokument 14.07.2018
 Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani - dokument 07.04.2018
 Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 22 v Sežani - dokument 07.04.2018
 Odlok o vzdrževanju objekta na Vojkovi ulici 2 v Sežani - dokument 07.04.2018
1  2  ... 36  37 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si