RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SEŽANA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Sežana - dokument 21.11.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sežana - dokument 19.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sežana - dokument 21.11.2015
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Beltinci, Rogatec, Sežana, Tržič in Turnišče - dokument 27.07.2007
 Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009 - dokument 24.12.2008
Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009 - dokument 25.12.2009
 Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Sežana - dokument 12.05.2018
 Odlok o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin v Občini Sežana - dokument 12.05.2018
 Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sežana - dokument 12.05.2018
 Odlok o soglasju k pripojitvi družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. k družbi INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana in prenehanju družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. zaradi pripojitve - dokument 27.04.2018
 Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani - dokument 07.04.2018
1  2  ... 59  60 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si