RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SELNICA OB DRAVI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Selnica ob Dravi - dokument 23.12.2017
 Odlok o predkupni pravici občine Selnica ob Dravi 16.12.2003
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi 27.11.2003
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Selnica ob Dravi 27.11.2003
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Selnica ob Dravi 20.11.2003
 Odlok o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov občine Selnica ob Dravi 10.10.2003
 Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2002 20.05.2003
 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Selnica ob Dravi 08.05.2003
 Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2003 01.04.2003
 Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Selnica ob Dravi 11.10.2002
1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si