RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SELNICA OB DRAVI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Selnica ob Dravi - dokument 23.12.2017
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve občine Selnica ob Dravi za leto 2023 - dokument 30.06.2023
 Odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2022 - dokument 22.04.2023
 Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 - dokument 17.03.2023
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi - dokument 24.03.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi - dokument 08.03.2011
 Odlok o predkupni pravici občine Selnica ob Dravi - dokument 16.12.2003
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi - dokument 27.11.2003
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Selnica ob Dravi - dokument 27.11.2003
 Odlok o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov občine Selnica ob Dravi - dokument 10.10.2003
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si