RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SEVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica (čistopis) - dokument 02.07.2020
 Statut zavoda CATV NHM Sevnica - dokument 03.07.2010
 Statut Zavoda CATV NHM Sevnica - dokument 04.04.2003
 Statut Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica - dokument 30.05.1997
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj - dokument 02.07.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod - dokument 02.07.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sevnica - dokument 25.06.2022
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju - dokument 16.01.2021
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (DB 27.hm in DB 11.hm) - dokument 20.07.2019
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica - dokument 13.04.2019
1  2  ... 56  57 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si