RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SLOVENJ GRADEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 21.07.2018
 Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 21.07.2018
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 - dokument 19.05.2018
 Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.02.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod - dokument 05.01.2018
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 11.11.2017
 Odlok o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest - dokument 16.06.2017
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele - dokument 23.10.2015
 Odlok o mladini v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 15.11.2014
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa - dokument 12.07.2014
1  2  ... 49  50 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si