RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SLOVENSKE KONJICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice - dokument 26.01.1996
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice - dokument 30.06.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za SD ZN Tepanje za del območja UN3/003 in UN3/019 - dokument 25.06.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtna cona Tepanje - dokument 21.07.2018
 Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Slovenske Konjice - dokument 21.07.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtna cona Tepanje - dokument 07.07.2018
 Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2018 - dokument 09.06.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Škalce nad cesto v Oplotnico - dokument 15.04.2018
 Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Slovenske Konjice v primeru naravne ali druge nesreče - dokument 20.01.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje S 32 zahod - dokument 09.12.2017
1  2  ... 59  60 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si