RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SLOVENSKE KONJICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2023 - dokument 01.04.2023
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice - dokument 23.11.2019
 Statut Občine Slovenske Konjice - dokument 28.11.2015
 Statut stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice - dokument 26.01.1996
 Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. - dokument 27.01.2024
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice - dokument 04.01.2024
 Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2024 - dokument 28.12.2023
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice - dokument 28.10.2023
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice - dokument 29.07.2023
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtna cona Tepanje - dokument 15.07.2023
1  2  ... 106  107 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si