RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
STRAŽA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža - dokument 26.02.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o blagovni znamki Občine Straža - dokument 29.12.2016
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« - dokument 09.04.2016
 Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža - dokument 07.01.2016
 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico - dokument 24.12.2015
 Odlok o predkupni pravici Občine Straža - dokument 21.07.2015
 Odlok o razglasitvi Dularjevega mlina in žage v Vavti vasi, EŠD 18172, za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 07.07.2015
 Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža - dokument 05.05.2015
 Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža - dokument 04.05.2015
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si