RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
STRAŽA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Straža - dokument 10.02.2007
 Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2023 - dokument 17.02.2023
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža - dokument 11.06.2022
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Straža - dokument 12.03.2022
 Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža - dokument 26.02.2022
 Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2022 - dokument 10.02.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža - dokument 24.04.2021
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske - dokument 30.04.2020
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža - dokument 24.03.2018
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si