RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dragotinci – Stramič - dokument 18.10.2017
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 18.10.2017
 Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 23.11.2016
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 19.04.2014
 Odlok o spremembi meje območij naselij Čakova in Biserjane - dokument 19.04.2014
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 25.01.2014
 Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona - dokument 30.05.2013
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si