RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 05.07.2014
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2023 - dokument 08.07.2023
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 24.06.2023
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 24.06.2023
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 24.06.2023
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 24.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023 - dokument 25.03.2023
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - dokument 11.03.2023
 Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2022 - dokument 12.02.2022
1  2  ... 34  35 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si