RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah - dokument 02.07.2021
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sv. Jurij v Slov. goricah - dokument 30.03.2007
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke) - dokument
 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti - dokument 04.12.2019
 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 1. volilni enoti - dokument 02.10.2019
 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 4. volilni enoti - dokument 22.06.2016
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 25.07.2010
 Razpis za nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah - dokument 20.07.2007
 Razpis drugega kroga nadomestnih volitev za župana - dokument 27.05.2007
 Razpis nadomestnih volitev za župana - dokument 12.03.2007
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si