RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
TIŠINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Tišina - dokument 07.05.2022
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - dokument 26.05.2018
 Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina - dokument 04.04.2018
 Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2018 - dokument 10.02.2018
 Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Tišina - dokument 06.05.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec) - dokument 22.03.2014
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Vanča vasi - dokument 16.07.2013
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. - dokument 07.11.2012
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Tišina - dokument 21.04.2012
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 29.06.2010
1  2  ... 29  30 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si