RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
TRŽIČ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Tržič - dokument 05.03.2013
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskega objekta Kmetije Rozman - dokument 25.03.2023
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič - dokument 03.11.2022
 Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2023 - dokument 02.11.2022
 Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič - dokument 09.07.2022
 Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Tržič - dokument 04.06.2022
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Tržič - dokument 04.06.2022
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič - dokument 25.05.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora KRŽ 10 - dokument 18.05.2022
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2021 - dokument 11.05.2022
1  2  ... 62  63 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si