RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
TREBNJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Trebnje - dokument 10.05.2014
 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 - dokument 23.12.2023
 Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska - dokument 02.12.2023
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje - dokument 10.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - dokument 12.11.2022
 Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje - dokument 08.10.2022
 Odlok o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal - dokument 11.06.2022
 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2019 - dokument 18.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje - dokument 31.12.2021
 Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 18.12.2021
1  2  ... 103  104 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si