RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
TREBNJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - dokument 12.11.2022
 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2019 - dokument 18.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje - dokument 31.12.2021
 Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 18.12.2021
 Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 27.03.2021
 Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje - dokument 19.12.2020
 Odlok o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 17.10.2020
 Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2020 - dokument 17.10.2020
 Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje - dokument 11.01.2020
 Sklep o določitvi cene izvajanja storitev javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Trebnje - dokument 28.09.2019
1  2  ... 63  64 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si