RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TREBNJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Trebnje - dokument 10.05.2014
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje - dokument 06.09.2014
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje - dokument 12.12.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje - dokument 16.11.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje - dokument 10.02.2010
 Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Trebnje ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1998 - dokument 19.12.2001
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje - dokument 14.10.2017
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trebnje - dokument 22.07.2017
 Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 - dokument 01.07.2017
 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 - dokument 11.03.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II - dokument 07.10.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I - dokument 22.04.2017
 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - dokument 11.03.2017
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Trebnje - dokument 24.12.2016
1  2  ... 88  89 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si