RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRZIN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo 1 - dokument 20.02.2006
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument 12.03.2019
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin - dokument 14.07.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin - dokument 28.12.2006
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor - dokument 16.01.2019
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trzin - dokument 27.07.2018
 Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2018 - dokument 26.07.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Trzin - dokument 21.07.2018
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - dokument 11.07.2018
 Odlok o turistični taksi - dokument 06.07.2018
1  2  ... 66  67 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si