RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRZIN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2017 - dokument
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2017 - dokument
 Sklep o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2017 - dokument
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2017 - dokument
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 2017 - dokument
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2017 - dokument
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2017 - dokument
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2017 - dokument
 Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica - dokument
1  2  ... 56  57 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si