RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRZIN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo 1 - dokument 20.02.2006
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument 14.09.2017
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin - dokument 14.07.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin - dokument 28.12.2006
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 1. del - dokument 29.05.2018
 Odlok o zaključnem računu Proračuna občine Trzin za leto 2017 - dokument 27.04.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin - dokument 29.12.2017
 Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018 - dokument 22.12.2017
 Odlok o začasnem zavarovanju ožjega območja Blatnic - dokument 27.10.2017
 Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - dokument 14.04.2017
1  2  ... 57  58 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si