RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
TRZIN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016 - 2020 sprememba naslova: Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016 - 2025
 Statut Občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument 18.02.2021
 Statut Občine Trzin - dokument 18.07.2020
 Obvezna razlaga Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki - dokument 30.09.2022
 Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2022 - dokument 29.09.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trzin za leto 2021 - dokument 22.04.2022
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument 17.02.2022
 Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 06.11.2021
 Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - dokument 30.10.2021
 Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - dokument 08.10.2021
1  2  ... 98  99 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si