RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VELIKE LAŠČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Velike Lašče – UPB - dokument
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 - dokument 12.11.2022
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Velike Lašče - dokument 15.10.2022
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017 - dokument 30.12.2016
 Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče - dokument 30.01.2010
 Odlok o razglasitvi "Tadolejnga" kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 28.06.2001
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2000 - dokument 15.03.2001
 Odlok o vaških, krajevnih in trških odborih - dokument 09.12.2000
 Odlok o spremembi območja naselja Velike Lašče v Občini Velike Lašče - dokument 08.08.2000
 Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Velike Lašče - dokument 21.07.2000
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si