RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VELIKE LAŠČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Velike Lašče - dokument 30.03.1999
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2024 - dokument 28.12.2023
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2025 - dokument 28.12.2023
 Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče - dokument 14.10.2023
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN VP 25-1 Ločica – del« - dokument 22.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 - dokument 12.11.2022
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Velike Lašče - dokument 15.10.2022
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Velike Lašče ter podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe - dokument 16.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 - dokument 25.12.2021
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017 - dokument 30.12.2016
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si