RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
VIDEM


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2005 - dokument 16.09.2006
 Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Videm - dokument 21.08.2006
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Videm - dokument 23.05.2005
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2004 - dokument 06.05.2005
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2003 - dokument 29.04.2004
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Videm - dokument 04.12.2003
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2002 - dokument 24.05.2003
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Videm - dokument 03.09.2002
 Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Videm - dokument 02.09.2002
 Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Videm - dokument 24.11.2001
1  2  ... 11  12 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si