RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VIPAVA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Vipava - dokument 15.06.2011
 Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2024 - dokument 29.12.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vipava - dokument 25.11.2023
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava - dokument 18.11.2023
 Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Goče (za EUP GO23, GO24, GO25 in GO30) - dokument 05.07.2023
 Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava - dokument 17.06.2023
 Odlok o priznanjih Občine Vipava - dokument 29.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2023 - dokument 04.03.2023
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina - dokument 12.11.2022
 Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - dokument 23.07.2022
1  2  ... 29  30 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si