RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VITANJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2011 - dokument 21.04.2012
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vitanje - dokument 21.01.2012
 Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vitanje - dokument 21.01.2012
 Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2012 - dokument 07.01.2012
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2010 - dokument 18.05.2011
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik« - dokument 09.04.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2009 - dokument 22.12.2010
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Vitanje - dokument 13.07.2010
 Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Vitanje - dokument 15.05.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2008 - dokument 30.12.2009
1  2  ... 15  16 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si