RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VRANSKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Vransko - dokument 20.03.2010
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - dokument 21.04.2020
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - dokument 21.04.2020
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« - dokument 01.01.2020
 Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. - dokument 27.06.2015
 Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. - dokument 20.06.2015
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 01.07.2011
 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2011 - dokument 01.04.2011
 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2012 - dokument 01.04.2011
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko« - dokument 01.04.2011
1  2  ... 29  30 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si