RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VRHNIKA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut stanovanjskega sklada občine Vrhnika - dokument
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v Občini Vrhnika - dokument 07.05.2022
 Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja Občine Vrhnika - dokument 15.08.2020
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 - dokument 04.04.2020
 Odlok o spremembi območja naselij Log pri Brezovici, Lesno Brdo in Drenov Grič ob občinski meji med Občino Vrhnika in Občino Log - Dragomer - dokument 11.11.2017
 Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2015 - dokument 31.12.2014
 Odlok o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika - dokument 21.12.2013
 Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2007 - dokument 07.06.2007
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika - dokument 21.07.2006
 Odlok o določitvi območja predkupne pravice na območju občinskega lokacijskega načrta za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki - dokument 24.09.2005
1  2  ... 19  20 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si