RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VUZENICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Turistično informacijskega centra 09.05.2001
 Statut Občine Vuzenica – UPB (MUV, 31/10)
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d.o.o. - dokument 26.10.2011
 Odlok o predkupni pravici Občine Vuzenica - dokument 30.06.2011
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče" - dokument 17.04.2004
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti - dokument 29.06.2002
 Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vuzenica za leto 2000 11.04.2001
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Vuzenica - dokument 19.09.1998
 Odlok o financiranju političnih strank in izvoljenih kandidatov volivcev v posameznih volilnih enotah v občini Vuzenica
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 08.10.2005
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si