RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ZREČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Zreče - dokument 23.01.2016
 Odlok o izvajanju socialno-varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Zreče - dokument 21.12.2012
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Zreče - dokument 21.01.2012
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije - dokument 13.01.2012
 Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2013 - dokument 30.12.2011
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče - dokument 14.05.2011
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče - dokument 30.04.2011
 Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče - dokument 01.01.2011
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 09.10.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja - dokument 21.04.2010
1  2  ... 31  32 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si