RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
I OBČINSKA UREDITEV:
I.2 Organi:
I.2.4 Drugi organi (medobčinski organi, volilne komisije…)


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina - dokument 14.05.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o odstopu namestnika člana OVK in imenovanje novega namestnika člana - dokument 29.06.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o imenovanju občinske volilne komisije - dokument 02.10.2015
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina - dokument 27.10.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o sestavi občinske volilne komisije - dokument 30.09.1999
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije - dokument 21.11.1994
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Razvojna agencija Rod Ajdovščina v plačni razred - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta - dokument 21.07.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 16.04.1998
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ustanovitvi in delovnem področju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 205  206 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si