RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
I OBČINSKA UREDITEV:
I.5 Povezave občin:
I.5.2 Skupni organi javnih podjetij in javnih zavodov


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred - dokument 22.09.2023
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran - dokument 18.11.2023
Občina: ANKARAN
 Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno stanovanjski objekt Apače« 22.04.2023
Občina: APAČE
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 26.10.2013
Občina: BLED
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 26.10.2013
Občina: BLED
 Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 03.12.2011
Občina: BOVEC
Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 01.01.2010
Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 01.01.2010
Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 01.01.2010
 Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 01.01.2010
Občina: BOVEC
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 03.12.2011
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 03.12.2011
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 03.12.2011
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice - dokument 28.06.2014
Občina: BREŽICE
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice - dokument 26.04.2014
Občina: BREŽICE
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v plačni razred - dokument 13.05.2023
Občina: CELJE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si