RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
II JAVNE FINANCE:
II.3 Notranji nadzorObčina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 01.01.1970
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance Občinskega sveta občine Komenda - dokument 19.05.1999
Občina: KOMENDA
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 08.10.2016
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
 Pravilnik o finančnem nadzoru v Mestni občini Novo mesto - dokument 20.10.2001
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 08.10.2016
Občina: RENČE-VOGRSKO
 Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Zazid
Občina: SEŽANA
Popravek Sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Zazid - dokument 14.12.1991
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava - dokument 04.07.2020
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 08.10.2016
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin in Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2018 - dokument 18.12.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Orientacijskemu klubu Trzin za leto 2022 07.02.2024
Občina: TRZIN
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si