RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
II JAVNE FINANCE:
II.3 Notranji nadzorObčina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance Občinskega sveta občine Komenda - dokument 19.05.1999
Občina: KOMENDA
 Pravilnik o finančnem nadzoru v Mestni občini Novo mesto - dokument 20.10.2001
Občina: NOVO MESTO
 Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Zazid
Občina: SEŽANA
Popravek Sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Zazid - dokument 14.12.1991
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin in Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2018 - dokument 18.12.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019, opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019 in nadzorom nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija - dokument 16.12.2020
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov v letu 2018 in s Končnim poročilom o opravljenem izrednem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri sporazumni prekinitvi najemne pogodbe in plačila odškodnine med Občino Trzin in najemnikom igrišč TAUBI Marjan Golob s. p. - dokument 04.03.2020
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad delovanjem skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016 - dokument 27.06.2018
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016 - dokument 27.04.2018
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin - dokument 14.04.2017
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva Samokres in Društva upokojencev Žerjavčki Trzin za leto 2015 - dokument 24.02.2017
Občina: TRZIN
1  2  3  4 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si