RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.1 Gospodarske javne službe
III.1.2 Koncesije


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina - dokument 01.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti - dokument 31.07.2006
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Apače 02.08.2007
Občina: APAČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci - dokument 29.12.2015
Občina: BELTINCI
Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci - dokument 24.05.2008
 Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci - dokument 04.11.2015
Občina: BELTINCI
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci - dokument 09.06.2012
Občina: BELTINCI
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci - dokument 01.01.2008
Občina: BELTINCI
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in varstva pred požarom, na območju Občine Beltinci - dokument 22.01.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Beltinci - dokument 17.01.2012
Občina: BELTINCI
 Odlok  o predmetu, pogojih, merilih in postopku za podeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci - dokument 03.09.2005
Občina: BELTINCI
1  2  ... 92  93 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si