RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.5 Komunalna dejavnost:
III.5.2 Energetika


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o ukinitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina - dokument 16.11.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Ajdovščina - dokument 20.07.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem - dokument 02.05.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem - dokument 02.05.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave - dokument 10.12.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o povišanju cene distribucijske marže kot dela povprečne cene plina - dokument 26.06.2005
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o povišanju distribucijske marže kot del povprečne cene plina - dokument 29.11.2003
Občina: AJDOVŠČINA
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
Občina: AJDOVŠČINA
 Pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina 15.07.1999
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 150  151 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si