RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.5 Komunalna dejavnost:
III.5.6 Pristaniška dejavnost (komunalni privezi, marine…)


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu - dokument 26.11.2022
Občina: ANKARAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 27.06.2020
Občina: BLED
Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 30.04.2016
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 06.06.2020
Občina: BLED
Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 30.04.2016
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru - 3 01.03.2013
Občina: BLED
Odlok o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru 09.05.2009
 Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji plovil 27.06.2020
Občina: BLED
 Odredba o plovbnem režimu na območju Občine Braslovče - dokument 28.01.2000
Občina: BRASLOVČE
 Odlok o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper« - dokument 05.06.2021
Občina: KOPER
 Popravek Odloka o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper« - dokument 31.05.2021
Občina: KOPER
 Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti - dokument 30.11.2019
Občina: KOPER
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih - dokument 14.05.2011
Občina: KOPER
Odlok o pristaniščih - dokument 23.01.2010
1  2  3  4  5  6 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si