RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
IV.2 Kultura in umetnost:Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture (Ajdovščina) 25.11.1996
Občina: AJDOVŠČINA
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture - dokument 06.05.2006
 Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice - dokument 14.02.1998
Občina: BREŽICE
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj - dokument 18.04.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej - dokument 16.11.2019
Občina: KRANJ
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 27.11.2012
 Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice - dokument 14.02.1998
Občina: KRŠKO
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika - dokument 04.08.2018
Občina: METLIKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica - dokument 15.05.2009
Občina: NOVA GORICA
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica - dokument 31.12.2004
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna - dokument 08.05.2004
Občina: POSTOJNA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna - dokument 11.10.2001
Občina: POSTOJNA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna - dokument 09.03.1996
Občina: POSTOJNA
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si