RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
IV.2 Kultura in umetnost:
IV.2.3 Kulturna dediščina


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina – Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 02.10.2010
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Ajdovščina 09.04.1987
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o popravku širšega varovalnega območja kulturnozgodovinskega spomenika Ajdovščina - stari mestni jedri Ajdovščine in Šturij 02.06.1998
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Apače 22.01.2022
Občina: APAČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona 30.03.2019
Občina: APAČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci 30.03.2013
Občina: BELTINCI
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci 18.08.2012
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci 18.08.2012
Občina: BELTINCI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci 30.03.2013
 Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci 24.01.1998
Občina: BELTINCI
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 8/91)
 Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 8/91)
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 26.05.2012
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 24.12.2011
1  2  ... 121  122 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si