RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
V NARAVA IN OKOLJE:
V.2 Urejanje in načrtovanje prostora:
V.2.1 Prostorski akti občin


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - dokument 16.03.2024
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina - dokument 30.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - dokument 01.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina - dokument 06.11.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini - dokument 15.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini - dokument 15.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina - dokument 23.01.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini - dokument 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - dokument 28.10.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III - dokument 03.06.2017
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 1831  1832 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si