RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
V NARAVA IN OKOLJE:
V.3 Gospodarjenje z nepremičninami:
V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina - dokument 07.04.2022
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina - dokument 29.07.2017
 Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina - dokument 13.11.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo - dokument 23.10.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - dokument 01.01.2021
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - dokument 21.12.2017
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina - dokument 01.08.2020
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina - dokument 29.07.2017
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - dokument 01.01.2020
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - dokument 21.12.2017
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - dokument 21.12.2017
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - dokument 01.01.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - dokument 01.01.2020
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina - dokument 29.07.2017
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina - dokument 07.04.2022
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina - dokument 01.08.2020
 Odlok o ukinitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina - dokument 16.11.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 30.12.2003
1  2  ... 1553  1554 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si