RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
V NARAVA IN OKOLJE:
V.3 Gospodarjenje z nepremičninami:
V.3.3 Ostalo


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi javnega dobra (914/40 k.o. Plitvica) - dokument 14.02.2008
Občina: APAČE
 Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Apače za leto 2007 16.04.2007
Občina: APAČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled 25.01.2003
Občina: BLED
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled 07.01.2000
 Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled 07.01.2000
Občina: BLED
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled 25.01.2003
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 23.05.2020
Občina: BLED
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 12.10.2013
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 12.10.2013
Občina: BLED
 Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljišču s parc. št. 463/136 k.o. Rečica 05.10.2013
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja - dokument 29.12.1994
Občina: BLED
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
 Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja - dokument 28.03.1992
Občina: BLED
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
 Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
Občina: BLED
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja - dokument 29.12.1994
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja - dokument 29.12.1994
Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja - dokument 28.03.1992
Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja - dokument 28.03.1992
1  2  ... 56  57 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si