RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne Občine Ptuj - dokument


Občina: PTUJ
Publikacija: Uradni vestnik mestne občine Ptuj (9/2007)
Datum sprejema: 18.06.2007 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 11.08.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Ptuj (prečiščeno besedilo) 30.07.1999
Občina: PTUJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 10.11.2007
Občina: PTUJ
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 23.07.2011
Občina: PTUJ
 Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru 26.07.2014
Občina: PTUJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 01.05.2015
Občina: PTUJ
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 23.06.2015
Občina: PTUJ
 Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 28.11.2015
Občina: PTUJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru 09.04.2016
Občina: PTUJ
 Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj
Občina: PTUJ
 Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci 05.02.2022
Občina: PTUJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 29.10.2022
Občina: PTUJ

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Ptuj (prečiščeno besedilo)
Občina: PTUJ
Datum objave: 22.07.1999
Datum sprejema: 1999-06-28 00:00:00
Organ sprejema:

30.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si