RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.5 Komunalna dejavnost:Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki - dokument 22.06.2001
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 4/92)
 Tarifni sistem za prodajo zemeljskega plina 15.07.1999
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica - dokument 08.05.2021
Občina: BOROVNICA
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica - dokument 04.01.2020
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica - dokument 04.01.2020
Občina: BOROVNICA
Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica - dokument 08.05.2021
 Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Borovnica - dokument 17.07.2020
Občina: BOROVNICA
 Odlok o spremembi odloka o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika 25.05.1991
Občina: BOROVNICA
Odlok o organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunelnem prispevku v občini Brda 01.01.2008
Občina: BRDA
Odlok o komunalnem prispevku v občini Brda 24.05.2005
 Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v občini Brda 13.06.2006
Občina: BRDA
Odlok o komunalnem prispevku v občini Brda 24.05.2005
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o. - dokument 13.02.2007
Občina: CANKOVA
Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o. - dokument 27.08.2003
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o. - dokument 18.10.2003
Občina: CANKOVA
Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o. - dokument 27.08.2003
1  2  3  4  5  6  7  8 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si